กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการวิจัย
อาจารย์สาขาโลจิสติกส์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบโลจิกสต์ผลไม้จันทบุรี
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ITPE ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พร้อมเข้าสู่ EECi
ร่วมหารือกับศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ
ดร.วศิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสถาปนาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๗
โครงการ“สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๗”
โครงการ“บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจำปี ๒๕๖๐
การศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ของคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์
เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของคณะ
อ่านทั้งหมด
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128