กิจกรรม

ร่วมหารือกับศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อ ก้าวสู่ WISDOM OF THE EAST FOR
ดร.วศิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสถาปนาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๗
โครงการ“สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย ครั้งที่ ๗”
โครงการ“บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจำปี ๒๕๖๐
การศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ของคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์
เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของคณะ
โครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
โครงการ “แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ"
โครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับทุน Fulbright Thailand
ดร.สุมิตร นำนิสิตชมนิทรรศการด้านการเกษตร
ดร.สุมิตร นำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๑๘
อ่านทั้งหมด
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128