ชีวิตในรั้วเทา-ทอง

      เมื่อก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวรั้วเทา-ทองแล้ว แน่นอนว่านิสิตต้องมีการเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ เมื่อก้าวเข้ามาสู่รั้วบ้านใหม่แห่งนี้ สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือ สถานที่ตั้งที่ผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างความเจริญของเมืองใหญ่กับธรรมชาติ และ บรรยากาศริมทะเลที่สดใส ผสานด้วยสายลมจากภูเขาสูง บรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยน่าอยู่และน่าเรียนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวเรียนรู้เพื่อนใหม่และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมส่งเสริมความรักและความสามัคคี ปลูกฝังความรักสถาบัน นิสิตที่เข้ามาสู่รั้วเทา-ทองแห่งนี้จะไม่เพียงได้รับความรู้ในศาสตร์ตามสาขาที่ได้เรียนเท่านั้นหากแต่ยังได้รับประสบการณ์ดีมากมาย เช่น การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือและการแบ่งปัน รู้รักสาสามัคคี การอยู่ร่วมกันในสังคม การเป็นผู้นำ ผู้ตาม และอื่นๆ อีกมากมาย
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
  • ปรับตัวให้เข้ากับสังคม คือพยายามที่จะเปิดตัวเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้
  • เข้าทำกิจกรรมทางมหาวิทยาลัย คือเมื่อทางมหาวิทยาลัยมีงานก็เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้ประสบการณ์
  • รู้จักคบเพื่อนและคบให้ถูกคือ รู้จักที่จะเข้าหาผู้อื่นเข้าร่วมกับสังคมเพื่อที่จะปรับตัวเป็น นั่นคือการรู้จักคบเพื่อนไปในทางที่ดี
  • การรู้จักที่จะให้อภัย แต่ข้อนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้มีวงจำกัดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย ถ้าจะดีควรจะเผยแพร่ไปสู่ผู้อื่นด้วยจะดีกว่า เพราะเมื่อเรารู้จักการให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำผิดพลาดเปรียบกับสำนวนไทยที่ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
  • หัดเข้าชมรมเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์หลายอย่าง มหาวิทยาลัยของคุณคงมีชมรมให้คุณเลือกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ด้านกีฬา คนตรี คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
  • อย่าเดินหลังเที่ยงคืน โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหญิงสาว คุณยิ่งต้องระวังเอาไว้เลย ช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไปพวกมิจฉาชีพมาเดินกันขวักไขว่ทางที่ดีท่านควรที่จะพาเพื่อนเดินไปด้วยสักคน
  • เลือกหอพักให้ดีถ้าคุณเป็นหญิงสาวคุณอาจเลือกหอพักที่เป็นหญิงล้วน เพราะอาจพักหอหญิงและหอชายรวมกัน มันอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาก็ได้
  • ตีซี้อาจารย์ คุณคิดว่าอยู่ในมหาลัยคบเพื่อนอย่างเดียวพอแล้วหรือ ไม่หรอกคะ การคบแต่เพื่อนมันจะทำให้คุณเรียนดีขึ้นไหม คะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ ต้องเข้าหาอาจารย์คุณจะได้รับคำปรึกษามากมาย แต่ที่สำคัญอาจารย์จะแปลงร่างเป็นนักจิตวิทยาได้
  • มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ การที่คุณมาเข้าเรียนสายนั้นอาจทำให้คุณพลาดอะไรบางอย่างไปอย่างไม่คาดคิดเช่น พลาดการเชคชื่อ หรือแนวข้อสอบ
  • คิดทุกอย่างก่อนที่จะทำอะไรลงไปการที่คุณจะทำอะไรลงไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน หรือกิจกรรมคุณควรทำอย่างไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
       
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
57 ม.1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 039-310000 โทรสาร 039-310128